5XX : Note Fields 5XX : Note Fields

5XX : Note Fields
Queries on Interpretation

  1. kalau kita lihat dalam buku Notes in catalog record, biasanya contoh2 yang diberi cara masukkan bibliography ialah seperti:(Read More)
  2. tag yang sesuai untuk buku yang telah diterbitkan semula dalam bentuk braille - tag 500 atau 530? braille dan bukan buku asal. (Read More)
  3. Apakah tag yang paling sesuai digunakan untuk buku "Best Seller" atau menerima Anugerah Khas? Tag 500, 586 atau ada tag lain yang lebih tepat? (Read More)
  4. perlukah masukkan semua maklumat bahan media di dalam tag 500 untuk note ?(Read More)
  5. Tag 300 biasanya digunakan untuk memasukkan maklumat illustrasi tetapi tag apakah yang digunakan untuk mendeskripsikan bahan bacaan kanak-kanak yang disertakan bersama gentian bulu, pad, benang, muzik, bebola dan sebagainya untuk menarik minat pembaca..(Read More)
 
  1. Apakah perbezaan di antara tag 500 dan 520? Bolehkah nota diletakkan di bahagian summary dan sebaliknya? (Read More)
  2. title of book and cd are different. Where do you put the title of the cd, if title of book is under 245. can we put the title of cd under 246 [electronic resource]? (Read More)
  3. Tag 502 - Tak berapa jelas penggunaan tag ni (Read More)
  4. Bahan yang dijadikan koleksi pempakejan maklumat biasanya diambil daripada pelbagai sumber maklumat yang terdapat di perpustakaan dan juga internet serta jurnal elektronik bagi memudahkan pelanggan. Adakah koleksi ini wajar dikatalog? (Read More)