KMaya Registration KMaya Registration


By joining our KMaya community, you will have access to Community Help Line, Reading Café and KM Exchange; post topics, upload content, and access many other special features. Click to register and join our community today!
14 Days FREE trial

Popular Thread – Repeatable

Circulation dan KMaya


Proses sirkulasi atau pinjaman bahan merupakan aktiviti penting dalam perpustakaan. Dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan terbaik, pustakawan dan pembantu perlu mahir dalam menggunakan sistem. Circulation merupakan antara topik hangat yang dibincangkan dalam KMaya selepas Cataloging. Jumlah keseluruhan posts bagi modul Circulation dalam KMaya ialah 134. Daripada jumlah ini, sebanyak 58 posts telah dimasukkan dalam fungsi Maintenance. Fungsi ini terdiri daripada 8 program lain.


Pinjaman sebagai Topik Hangat KMaya
Topik hangat yang dibincangkan dalam kategori ini berdasarkan prespektif Moderator ialah berkenaan dengan pinjaman bahan atau Charging. Dalam fungsi Maintenance, Charging mempunyai jumlah posts terbanyak iaitu 28. Daripada jumlah ini, terdapat 4 isu berkenaan kegagalan untuk melakukan proses pinjaman telah diajukan.


Mengapa Pengguna Gagal Untuk Meminjam?
Isu pinjaman yang dimasukkan oleh Pn Norma Abdullah@Omar, yang bertajuk CHARGING mempunyai jumlah views yang tertinggi iaitu 73. Sebanyak 6 posts telah dihantar bagi menjawab pertanyaan beliau. Rata- rata mengatakan bahawa pengguna tidak boleh meminjam kerana telah disenaraihitamkan. Sekiranya pengguna telah disenaraihitamkan, mereka tidak dibenarkan untuk meminjam bahan.


Walaubagaimanapun, terdapat situasi lain yang menyumbang kepada kegagalan pengguna untuk meminjam bahan. Situasi ini dibincangkan dalam thread yang dimasukkan oleh En. Faizrel Izuan Abd. Aziz yang bertajuk Charging dan juga pentadbir sistem En. Mohd Fauzi dengan tajuk Situasi yang tidak membolehkan pinjaman dan pemulangan dilakukan. Antara faktor-faktornya ialah Patron melebihi had meminjam; Keahlian tamat tempoh; Tidak menjelaskan denda; dan status patron tidak melayakkan untuk meminjam seperti Black List.