25X-28X : Edition, Imprint, Etc. Fields 25X-28X : Edition, Imprint, Etc. Fields

25X-28X : Edition, Imprint, Etc. Fields
Queries on Interpretation

 1. Bagaimana mengkatalog bahan permainan yang tidak ada dinyatakan manufacterer,place of manufacturer dan tahunnya dalam RDA? (Read More)
 2. Mohon penjelasan lanjut tentang tag 264 1. Adakah ia mesti (mandatory) digunakan sebagai ganti tag 260 jika perpustakaan mengamalkan RDA dalam proses katalog atau 2. Bolehkah perpustakaan memilih untuk tidak menggunakan tag 264 dan mengekalkan tag 260 dalam RDA atau 3. Bolehkah perpustakaan menggunakan kedua-dua tag mengikut keadaan seperti bagi rekod katalog asal guna tag 260, manakala bagi rekod import terima seadanya, jika ia 260 maka kekalkan dan jika 264 maka kekalkan juga.... (Read More)
 3. KMaya, dulu-dulu saya ada jumpa rekod yang masukkan cetakan sebagai edition seperti: 250 Cet. Ke10. Apakah amalan yang betul menurut RDA? (Read More)
 4. Adakah tag 264 perlu di ulang banyak kali bagi bahan yang mempunyai manufactured dan copyright. Bagaimana untuk melengkapkan 2nd indicator bagi tag 264. Contoh - New York : Sony Music Entertainment : manufactured by Columbia Record, c2001. (Read More)
 5. ... Hanya untuk tujuan searching? Bukankah tag 336-337 sudah memenuhi fungsi tersebut?... (Read More)
 6. If the publication statement has "in association...(dengan kerjasama)", how do we transcribe it? Do we need to put only one pub or both? i.e UKM Press dengan kerjasama UPM Press (Read More)
 7. Bahan yang mempunyai edisi biasa dan international edisi, boleh kalau diletakkan dalam tag 020 untuk membezakan edisi tersebut . (Read More)
 8. Perlu dimasukkan dalam tag 250. Sekiranya ingin merekodkan dalam tag 020...
 9. Kenyataan edisi yang pelbagai, contoh: Second edition, revise edition (Read More)
 10. Mempunyai lebih daripada satu publisher? (Read More)
 11. Which publication date should we take : First publication? edition publication? copyright?(Read More)
 
 1. Jika terdapat banyak tempat, contohny 10 tempat, yang mana perlu diletakkan sbg Place of Publication (P.o.P) ? (Read More)
 2. Jika buku berbeza publication nama pada title page dan verso yang mana satu dipilih? (Read More)
 3. Adakah wujudnya abbreviation untuk perkataan publication kepada pubs?. (Read More)
 4. Sesetengah judul buku diterbitkan sebagai "International edition." Adakah perlu masukkan pada tag 250 sedangkan sebenarnya international edition biasanya 100% sama pada isi kandungan dengan edisi sedia ada. International edition biasanya hanya suatu tarikan bagi tujuan pemasaran. Adakah boleh sekiranya kita masukkan pada note sahaja? (Read More)
 5. Bagi bahan yang ada edisi atau Jilid 1 dan Jilid 2, tag manakah yang perlu digunakan? Tag 245 atau 250? (Read More)
 6. Buku mempunyai tahun contoh: Copyright 1993, 1995 by Charles C. Man Tahun yang mana satu digunakan 1993 atau 1995 (Read More)
 7. Copyright date dengan publication date. Isunya tahun yang perlu diletakkan di tag 260 sama ada copyright date atau publication date (Read More)
 8. Biasanya editor letak dalam 245...bagi yang bertukar editor setiap edisi...letak editor dalam 250...mohon pencerahan (Read More)
 9. Admin, leh x guna huruf ringkas untuk subfield a, place tag 260? Cnth: |aP.J. (Read More)
 10. Bagaimana untuk memasukkan b.o bagi buku yang mempunyai tajuk yang sama, penerbit yang lain, tetapi mempunyai tahun terbitan yang sama. (Read More)
 11. Bertanya mengenai buku yang tidak mempunyai tahun terbitan?Bagaimana nak masukkan tahun yang sebenar dalam tag 260 (Read More)
 12. Ind First : no. 2 Intervening publisher. Bagaimana penggunaannya. tolong beri contoh (Read More)
 13. Bolehkah saya menggunakan singkatan untuk nama tempat. Contohnya, P.J untuk Petaling Jaya? (Read More)
 14. Bagaimana bagi buku yang reprint semula?subfield codes apakah yang perlu digunapakai? (Read More)